No2996嫩模陆萱萱私房情趣旗袍主题半脱露性感美背极致黑丝魅惑写真70P陆萱萱秀人网

No2996嫩模陆萱萱私房情趣旗袍主题半脱露性感美背极致黑丝魅惑写真70P陆萱萱秀人网

 每服一二钱,食后、临卧蜜水调下;或茶清、米泔亦得。要病患净此足厥阴药也。

承,顺也;十剂曰∶通可去滞,泄可去闭。此拔本塞源之治也。

又问曰∶既恶燥,何以不去防风?取脐下一寸五分名气海,二寸丹田,三寸关元,灸五十壮至二、三百壮。

阳经合病,必自下利,邪并于阳,则阳实而阴虚,阳外实而不主里,则里虚,故下利。朱丹溪曰∶此由久病大汗大下之后,阴血枯槁,内火燔灼,热伤元气,又伤于脾而成。

风湿相搏者,风邪与湿邪相搏激也。皆用皮者,水溢皮肤,以皮行皮也。

本方去人参、山楂、麦芽,加半夏、山栀、黄连,水丸,名清火健脾丸∶治脾虚有火。阳明病发热汗多者,急下之;汗多则亡津液而内燥,宜急下以存津液。

Leave a Reply